7/07/2013

Bon Anniversaire! @ Le Baron de Paris, Aoyama7/7 Morio Isaka Birthday Bash!!!

Guest Music Selectors:
KOMORI
KEN-SKE
ATSU
SHIBUCHIN
BOBBY
NATT
TAKA
Banjo
RIO
hi-6
NoPY
TATSUYA
TAISUKE
KOBAYASHI

Entrance FREE!!

Open 21:00

0 件のコメント:

コメントを投稿